Blog

Wat voor impact heeft educatief speelgoed op een kind?

Educatief speelgoed is ontworpen om bepaalde vaardigheden bij kinderen te bevorderen tijdens de opgroei. De vraag die veel ouders stellen is: heeft educatief speelgoed wel effect op de vaardigheden van mijn kind, en wat voor educatief speelgoed is het best voor mijn kind? De NAEYC heeft deze vragen onderzocht en in dit artikel vindt u de resultaten van het onderzoek.

Jeffrey Trawick-Smith is een professor op het gebied van educatie bij kinderen tijdens de opgroei aan de universiteit Eastern Connecticut State University in Willimantic. Het onderzoek dat de NAEYC heeft verricht gaat over de impact van verschillende typen speelgoed op de ontwikkeling van een kind.

Vele onderzoeken zijn verricht naar de impact van leraren, families, school en thuis omgeving op spelen en interacties. Maar er zijn weinig onderzoeken over de relatie tussen speelgoed en de ontwikkeling van een kind. Dit is zeer verrassend omdat een kind bijna het meest van de tijd met speelgoed speelt. Professor Trawick-Smith verricht jaarlijks onderzoek gericht naar speelgoed en de ontwikkeling van een kind. Meneer Smith zoekt naar causale verbanden tussen deze twee. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in verschillenden omgevingen waar een kind zich het meest van de tijd bevind. Hierna wordt er gekeken met een “coding” instrument naar de ontwikkeling van een groep vaardigheden: Nadenken, Probleemoplossend denken, Lerend vermogen, Sociale interactie en creativiteit.

Uit het onderzoek komt dat het effect van educatief speelgoed sterk invloed kan hebben op de ontwikkeling van een kind. Sommige speelgoed heeft enorm veel invloed en andere speelgoed heeft wat minder invloed, dit kan sterk verschillen. Professor Trawick-Smith adviseert om te testen met verschillende soorten speelgoed en goed op te letten wat voor speelgoed sterk invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind. Omdat speelgoed dus sterk invloed kan hebben op de ontwikkeling van een kind is het belangrijk voor ouders en leraren om de juiste soort speelgoed te kiezen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: Geeft dit speelgoed een goed balans in de bevordering van lerend spelen, sociale vaardigheden, intellectueel en creativiteit?

Aan meneer Trawick-Smith is er gevraagd wat ouders en leraren kunnen meenemen van zijn onderzoek. Meneer Trawick-Smith antwoord dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn bij het adviseren van speelgoed aan kinderen van andere ouders, dit komt doordat de impact per kind enorm kan verschillen door cultuurverschillen, familieverschillen en de verschillen van een kind. Er is wel één trend dat hij kan adviseren en dat is: Hou het simpel! Simpel speelgoed ontworpen als educatief speelgoed heeft de hoogste succeskans. Speelgoed als houten voertuigen, simpele bouwspeelgoed en blokken. Dit soort speelgoed bestaat al generaties lang en dat is natuurlijk niet voor niets.

Educatief speelgoed kan hierbij goed helpen, door het enorm assortiment en het makkelijk zoeken van producten kan er goed worden gezocht naar een product voor uw kind. Wanneer het speelgoed niet bij uw kind past, kunt u het product terugsturen of eventueel omwisselen voor een ander product. Wij adviseren speelgoed als Kapla en Bouwspeelgoed als simpel educatief speelgoed dat een goede combi geeft tussen Leren & Plezier, want daar draait het uiteindelijk allemaal om, plezier hebben! 😊

Bron:
https://www.naeyc.org/resources/topics/play/specific-toys-play

Wat leert je kind allemaal in groep 1 van spelletjes op de basisschool?

Wanneer een kind vier jaar is geworden mag het in Nederland naar de basisschool. In de basisschool wordt een kind het basisonderwijs aangeboden. Een spannende overstap voor zowel de ouders als het kind. Vormherkenning, kleurherkenning, tellen, communiceren en samen spelen zijn enkele aspecten die het kind gaat leren in kleine stapjes voornamelijk door middel van het spelen en leren te combineren. Omdat kinderen van groep 1 niet samen gaan met stilzitten, is het erg belangrijk om spelen en leren te combineren. Een schooldag van een groep 1’er bevat daarom ook volop bewegen en plezier hebben. Dit is ook zeer belangrijk om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Aan het eind van groep 1 kan er een groot verschil zitten in de ontwikkeling per kleuter vanwege dat de een misschien iets makkelijker alles kan opnemen als de ander in deze periode, maar dat maakt niet uit want vanwege de grote sprongen een kleuter maakt, kan het na enkele maanden al weer helemaal anders zijn. Maar wat leert een kind van groep 1 nou precies op de basisschool?

Tellen groep 1 (rekenen)

Omdat het rekenen bij groep 1 voornamelijk uit tellen bestaat, heet de alinea titel “tellen”. Sommige kleuters in groep 1 kunnen al de getallen benoemen van 1 tot 10 maar hebben nog geen besef van enige volgorde. Het tellen wordt in groep 1 en 2 geleerd, zodat de kleuters weten dat er een volgorde in zit. Ook het herkennen van cijfers wordt in deze groep geleerd aan de kleuters. Ook vormherkenning wordt aangeleerd, het verschil tussen een cirkel, vierkant, driehoek, piramide en rechthoek worden aangeleerd aan de kleuters. De verschillende kleuren worden aangeleerd, kleuren zoals blauw, geel, rood, wit. Verschillen tussen groter/kleiner, dik/dun, dichtbij/ver en veel/weinig worden aangeleerd aan de kleuters om ze hier meer besef aan te geven. Dit zal nog in de verdere groepen verder ontwikkeld worden.

Beweging groep 1 (motoriek)

De motoriek van kleuters worden verbeterd in groep 1. Zoals in de eerste alinea werd verteld kunnen kleuters niet echt lang stilzitten. Het is belangrijk om in deze leeftijd de motoriek van de kinderen te verbeteren, daarom wordt er op een normale schooldag veel tijd besteed aan buiten spelen of andere fysieke activiteiten met als doel om de motoriek te verbeteren en leren & plezier te combineren. Door middel van spelletjes in de les worden de fijne motoriek verbeterd. Door middel van kleuren, schilderen en andere manieren van spelen wordt de fijne motoriek verbeterd. Dit is bedoeld om de handcoördinatie te verbeteren als voorbereiding op groep 3 en 4, waar wordt begonnen met schrijven. Door middel van buiten spelen wordt de grove motoriek bevorderd. Klimmen, balanceren, gooien, tikkertje, bewegen op muziek en andere bewegende activiteiten zorgen ervoor dat een kind vaardigheden zoals evenwicht, coördinatie en motoriek verbeterd wordt.

Taal groep 1

De taal vaardigheid van een kind is zeer belangrijk. Dit is de basis van elk kind en stimuleert alle andere vaardigheden, dit is waarom groep 1 dit zeer aanwezig introduceert aan het kind. Door middel van voorlezen, rijmen, liedjes en praten wordt de woordenschat en taal van een kind bevorderd in groep 1. Het verschil tussen enkele klanken en het herkennen van geluiden wordt sterk gestimuleerd in deze groep. Door middel van voorlezen wordt dit bevorderd. Ook door het laten zien van bepaalde woorden en letters wordt het kind geïntroduceerd met het verschil tussen bepaalde lettersymbolen. In gesprek gaan met de kinderen en het laten communiceren tussen twee kinderen bevorderd de woordenschat en sociale-emotionele vaardigheid van een kind.

Sociale-emotioneel groep 1

Zoals hierboven staat beschreven worden kleuters gestimuleerd met elkaar te spelen en te communiceren. Hierdoor worden vaardigheden zoals inleving, woordenschat, sociaal, emoties en andere vaardigheden bevorderd. Kleuters van deze leeftijd hebben nog weinig tot geen inlevingsvermogen, waardoor het zeer belangrijk is dat ze dit bevorderen in groep 1. Voor kleuters is de overgang naar de basisschool zeer groot op het emotioneel vlak, hierdoor is het belangrijk om de kleuters aan te leren dat het niet erg is en om ze eraan te laten wennen. Door middel van sturing worden de vaardigheden zoals contact maken en wachten op een beurt en een beurt nemen aangeleerd door de leerkrachten.  

Educatief spelletjes groep 1

Educatieve spelletjes kunnen op onze website kunnen een kind bepaalde vaardigheden laten bevorderen voor of tijdens groep 1 ( Kijk hier ons assortiment: https://educatieve-speelgoed.nl/index.php/product-categorie/educatief-speelgoed-4-6-jaar/ ). Speelgoed zoals het Clementoni leerspel cijfers 30-delig stimuleert het herkennen van getallen en het begrijpen van de volgorde hiervan ( https://educatieve-speelgoed.nl/index.php/product/clementoni-leerspel-cijfers-30-delig/ ). Om de fijne motoriek van uw kind te verbeteren is het Deltas oefenschrift Eerste stappen naar schrijven is goed oefenmateriaal om dit te verbeteren en ook meteen ter voorbereiding op groep 2. (https://educatieve-speelgoed.nl/index.php/product/deltas-oefenschrift-eerste-stappen-naar-schrijven-23-cm/)Wat voor educatief speelgoed is het best voor uw kind?

Leren en plezier hebben tegelijkertijd is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind! Elk ouder wilt dat haar kind de mogelijkheid heeft om zich helemaal te ontwikkelen, maar hoe kan educatieve speelgoed hierbij helpen en wat voor educatief speelgoed is het best voor uw kind?

Educatieve speelgoed kan worden beschreven onder meerdere termen zoals educatief speelgoed, leerzaam speelgoed of spelen en leren. Speelgoed dat speciaal is gecreeërd om een set van vaardigheden te verbeteren tijdens de opgroei van een kind.

Kinderen leren door ervaring, deze ervaring wordt verbeterd wanneer kinderen in contact komen met educatief speelgoed. Dit soort speelgoed bevorderd de zintuigen die worden gebruikt bij het spelen van dit speelgoed. Tijdens het verbeteren van de zintuigen ontwikkeld het kind zich aan enkele belangrijke eigenschappen en vaardigheden zoals inzicht, probleemoplossend denkend, creativiteit, flexibiliteit, argumenten formuleren, intellectuele nieuwsgierigheid, time management, rekenen, taal, spelling en plannen.

Educatief speelgoed valt in te delen in een paar soorten speelgoed. Deze soorten stimuleren elk een andere groep vaardigheden en eigenschappen. Elk kind kan zich vinden in een soort speelgoed waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkelingen die ze meekrijgen tijdens de opgroei zullen voordelen bieden in de verre toekomst.

Educatief bouwspeelgoed

Onder educatief bouwspeelgoed verstaan we alle soorten speelgoed waarbij er wordt gebouwd met blokken of figuren. Creativiteit en fantasie worden hierdoor bevorderd doordat kinderen met hun eigen fantasie bouwwerken kunnen maken. Ze kunnen los in hun eigen fantasie en bouwen wat ze maar willen. Samen of zelfstandig plannen ze vantevoren een project die ze erna gaan bouwen. Hiermee kunnen kinderen gaan experimenteren en bekijken wat allemaal fysiek kan en wat allemaal niet kan qua bouwen. Ook kunnen kinderen hierna beter ook buiten met takken en andere externe voorwerpen bouwwerken gaan maken. Er zitten genoeg uitdagingen in bouwspeelgoed waardoor kinderen de vaardigheden die hierboven staan beschreven goed kunnen ontwikkelen.

Educatief fantasiespeelgoed

Onder Educatief fantasiespeelgoed verstaan we spellen waarbij kinderen met hun eigen fantasie een eigen wereld kunnen creeëren. Door middel van figuren en bekende outfits kunnen kinderen een eigen wereld creeëren alleen en samen. Kinderen leren door te kijken naar hun omgeving, in hun omgeving imiteren ze volwassenen daarom ook veel. Hierdoor leren ze hoe mensen met elkaar omgaan en begrijpen ze steeds meer emoties. Kinderen kunnen met speelgoed een eigen wereld creeëren, dit kan met behulp van poppen of auto’s. Kinderen maken eigen scripten en dialogen en leren zo meer over hun visie van de wereld.

Educatief rekenspeelgoed

Met rekenspeelgoed kan een kind zijn reken vaardigheden verbeteren. Door middel van speelgoed die hiervoor is geselecteerd kan het kind met eigen visie dingen berekenen en zien wat goed of fout is. Een ouder kan hier meespelen. Door middel van kralen of andere figuren kan een kind bijvoorbeeld zien dat bij optellen het resultaat de twee opgetelde aantallen is en daar geen andere weg voor is. Zo kan het kind dus de vaardigheid rekenen bevorderen.

Educatief denkspeelgoed

Bij denkspeelgoed worden de vaardigheden: puzzellen, probleemoplossend denken, strategiebepaling en vooruitdenken bevorderd. Deze vaardigheden zijn vooral belangrijk op latere leeftijd omdat deze in de verdere toekomst vaak nodig zijn in het dagelijks leven van elke volwassenen. Kinderen kunnen hier door trial-and-error principe leren. Hiermee wordt bedoeld dat een kind ziet wanneer een zet geen goede zet was en kan hiervan leren. Oftewel, als er iets fouts is gegaan dat het kind hiervan kan leren.

Educatief taal en spellingspeelgoed

Door middel van letters en getallen of figuren kan een kind spelling en taal leren. Door eigen woorden te vormen en deze te lezen en te zien kan een kind een beeld krijgen van hoe de Nederlandse taal werkt. Hierdoor leert een kind wat goed en fout is qua spelling. Taalvaardigheid wordt hierdoor verbeterd.

Deze educatieve speelgoed categoriën zullen ervoor zorgen dat uw kind een goede opgroei heeft en een boel vaardigheden goed gaat ontwikkelen. Educatieve-speelgoed.nl is een website met een assortiment die specifiek is geselecteerd om kinderen intellectueel te verbeteren op een selectie van vaardigheden die baat bieden bij de ontwikkeling naar de toekomst.