Geen categorie

Leerzaam Speelgoed: 7 tips!

Wat voor Educatief Speelgoed is het best voor uw kind?

Leerzaam speelgoed en plezier hebben tegelijkertijd is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind! Elk ouder wilt dat haar kind de mogelijkheid heeft om zich helemaal te ontwikkelen, maar hoe kan educatieve speelgoed hierbij helpen en wat voor educatief speelgoed is het best voor uw kind?

Leerzaam speelgoed kan worden beschreven onder meerdere termen zoals educatief speelgoed, leerzaam speelgoed of spelen en leren. Speelgoed dat speciaal is gecreeërd om een set van vaardigheden te verbeteren tijdens de opgroei van een kind.

Kinderen leren door ervaring, deze ervaring wordt verbeterd wanneer kinderen in contact komen met educatief speelgoed. Dit soort speelgoed bevorderd de zintuigen die worden gebruikt bij het spelen van dit speelgoed. Tijdens het verbeteren van de zintuigen ontwikkeld het kind zich aan enkele belangrijke eigenschappen en vaardigheden zoals inzicht, probleemoplossend denkend, creativiteit, flexibiliteit, argumenten formuleren, intellectuele nieuwsgierigheid, time management, rekenen, taal, spelling en plannen.

Educatief speelgoed valt in te delen in een paar soorten speelgoed. Deze soorten stimuleren elk een andere groep vaardigheden en eigenschappen. Elk kind kan zich vinden in een soort speelgoed waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkelingen die ze meekrijgen tijdens de opgroei zullen voordelen bieden in de verre toekomst.

Educatief bouwspeelgoed

leerzaam bouwspeelgoed

Onder leerzaam bouwspeelgoed verstaan we alle soorten speelgoed waarbij er wordt gebouwd met blokken of figuren. Creativiteit en fantasie worden hierdoor bevorderd doordat kinderen met hun eigen fantasie bouwwerken kunnen maken. Ze kunnen los in hun eigen fantasie en bouwen wat ze maar willen. Samen of zelfstandig plannen ze van tevoren een project die ze erna gaan bouwen. Hiermee kunnen kinderen gaan experimenteren en bekijken wat allemaal fysiek kan en wat allemaal niet kan qua bouwen. Ook kunnen kinderen hierna beter ook buiten met takken en andere externe voorwerpen bouwwerken gaan maken. Er zitten genoeg uitdagingen in bouwspeelgoed waardoor kinderen de vaardigheden die hierboven staan beschreven goed kunnen ontwikkelen.

Educatief fantasiespeelgoed: een kind is met een poppetje aan het spelen

Leerzaam fantasiespeelgoed

Onder Educatief fantasiespeelgoed verstaan we spellen waarbij kinderen met hun eigen fantasie een eigen wereld kunnen creëren. Door middel van figuren en bekende outfits kunnen kinderen een eigen wereld creëren alleen en samen. Kinderen leren door te kijken naar hun omgeving, in hun omgeving imiteren ze volwassenen daarom ook veel. Hierdoor leren ze hoe mensen met elkaar omgaan en begrijpen ze steeds meer emoties. Kinderen kunnen met speelgoed een eigen wereld creëren, dit kan met behulp van poppen of auto’s. Kinderen maken eigen scripten en dialogen en leren zo meer over hun visie van de wereld.

Educatief rekenspeelgoed: een kind is aan het spelen met een telraam

Educatief rekenspeelgoed

Met rekenspeelgoed kan een kind zijn reken vaardigheden verbeteren. Door middel van speelgoed die hiervoor is geselecteerd kan het kind met eigen visie dingen berekenen en zien wat goed of fout is. Een ouder kan hier meespelen. Door middel van kralen of andere figuren kan een kind bijvoorbeeld zien dat bij optellen het resultaat de twee opgetelde aantallen is en daar geen andere weg voor is. Zo kan het kind dus de vaardigheid rekenen bevorderen.

Educatief denkspeelgoed: een kind is aan het schaken

Leerzaam denkspeelgoed

Bij denkspeelgoed worden de vaardigheden: puzzelen, probleemoplossend denken, strategiebepaling en vooruitdenken bevorderd. Deze vaardigheden zijn vooral belangrijk op latere leeftijd omdat deze in de verdere toekomst vaak nodig zijn in het dagelijks leven van elke volwassenen. Kinderen kunnen hier door trial-and-error principe leren. Hiermee wordt bedoeld dat een kind ziet wanneer een zet geen goede zet was en kan hiervan leren. Oftewel, als er iets fout is gegaan dat het kind hiervan kan leren.

Educatief taalspeelgoed: dobbelstenen met letters op

Leerzaam taal en spellingspeelgoed

Door middel van letters en getallen of figuren kan een kind spelling en taal leren. Door eigen woorden te vormen en deze te lezen en te zien kan een kind een beeld krijgen van hoe de Nederlandse taal werkt. Hierdoor leert een kind wat goed en fout is qua spelling. Taalvaardigheid wordt hierdoor verbeterd.

Deze educatieve speelgoed categoriën zullen ervoor zorgen dat uw kind een goede opgroei heeft en een boel vaardigheden goed gaat ontwikkelen. Educatieve-speelgoed.nl is een website met een assortiment die specifiek is geselecteerd om kinderen intellectueel te verbeteren op een selectie van vaardigheden die baat bieden bij de ontwikkeling naar de toekomst.

Vaardigheden

Educatief speelgoed is ontworpen om bepaalde vaardigheden bij kinderen te bevorderen tijdens de opgroei. De vraag die veel ouders stellen is: heeft educatief speelgoed wel effect op de vaardigheden van mijn kind, en wat voor educatief speelgoed is het best voor mijn kind? De NAEYC heeft deze vragen onderzocht en in dit artikel vindt u de resultaten van het onderzoek.

Jeffrey Trawick-Smith is een professor op het gebied van educatie bij kinderen tijdens de opgroei aan de universiteit Eastern Connecticut State University in Willimantic. Het onderzoek dat de NAEYC heeft verricht gaat over de impact van verschillende typen speelgoed op de ontwikkeling van een kind.

Didactische vaardigheden

Educatieve speelgoed zorgt ervoor dat de didactische vaardigheden van een kind worden bevorderd. De mathetiek staat hierbij centraal. Hiermee wordt bedoeld dat het leren van het leren wordt bevorderd. Een kind leert tijdens de eerste jaren hoe hij of zij plezier kan hebben en leren erbij kan combineren. Een kind leert dat leren leuk is en neemt dit mee zijn of haar hele leven. Dit zal de leerjaren sterk bevorderen en zal ervoor zorgen dat een kind leren leuk vindt. Rekenen en taal worden sterk bevorderd tijdens het proces van spelen met educatief speelgoed. Dit speelgoed is speciaal gemaakt om ervoor te zorgen dat didactische vaardigheden worden bevorderd tijdens het spelen met dit speelgoed.   Een kind leert verschillende manieren om te leren. Wanneer een kind in de toekomst bijvoorbeeld een taal moet leren zal hij of zij de plezier van vroeger gebruiken om meer motivatie te creeëren om dit te leren. Ook zal het kind eerder verschillende manieren proberen om het te leren en zal eerder een manier vinden dat bij zichzelf past en het best werkt. Zo zal een kind makkelijker leren.   Het bestuderen, verbeteren, actualiseren, vergelijken en evalueren van de didactiek zelf gebeurt zowel door mensen uit de praktijk als door onderzoekers. Educatief speelgoed is door deze mensen bedacht en ontwikkeld.

Vele onderzoeken zijn verricht naar de impact van leraren, families, school en thuis omgeving op spelen en interacties. Maar er zijn weinig onderzoeken over de relatie tussen speelgoed en de ontwikkeling van een kind. Dit is zeer verrassend omdat een kind bijna het meest van de tijd met speelgoed speelt. Professor Trawick-Smith verricht jaarlijks onderzoek gericht naar speelgoed en de ontwikkeling van een kind. Meneer Smith zoekt naar causale verbanden tussen deze twee. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in verschillenden omgevingen waar een kind zich het meest van de tijd bevind. Hierna wordt er gekeken met een “coding” instrument naar de ontwikkeling van een groep vaardigheden: Nadenken, Probleemoplossend denken, Lerend vermogen, Sociale interactie en creativiteit.

Uit het onderzoek komt dat het effect van educatief speelgoed sterk invloed kan hebben op de ontwikkeling van een kind. Sommige speelgoed heeft enorm veel invloed en andere speelgoed heeft wat minder invloed, dit kan sterk verschillen. Professor Trawick-Smith adviseert om te testen met verschillende soorten speelgoed en goed op te letten wat voor speelgoed sterk invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind. Omdat speelgoed dus sterk invloed kan hebben op de ontwikkeling van een kind is het belangrijk voor ouders en leraren om de juiste soort speelgoed te kiezen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: Geeft dit speelgoed een goed balans in de bevordering van lerend spelen, sociale vaardigheden, intellectueel en creativiteit?

Aan meneer Trawick-Smith is er gevraagd wat ouders en leraren kunnen meenemen van zijn onderzoek. Meneer Trawick-Smith antwoord dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn bij het adviseren van speelgoed aan kinderen van andere ouders, dit komt doordat de impact per kind enorm kan verschillen door cultuurverschillen, familieverschillen en de verschillen van een kind. Er is wel één trend dat hij kan adviseren en dat is: Hou het simpel! Simpel speelgoed ontworpen als educatief speelgoed heeft de hoogste succeskans. Speelgoed als houten voertuigen, simpele bouwspeelgoed en blokken. Dit soort speelgoed bestaat al generaties lang en dat is natuurlijk niet voor niets.

Educatief speelgoed kan hierbij goed helpen, door het enorm assortiment en het makkelijk zoeken van producten kan er goed worden gezocht naar een product voor uw kind. Wanneer het speelgoed niet bij uw kind past, kunt u het product terugsturen of eventueel omwisselen voor een ander product. Wij adviseren speelgoed als Kapla en Bouwspeelgoed als simpel educatief speelgoed dat een goede combi geeft tussen Leren & Plezier, want daar draait het uiteindelijk allemaal om, plezier hebben! 😊

Bron:
https://www.naeyc.org/resources/topics/play/specific-toys-play

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *